Finansiranje

Fordova putnička i laka komercijalna vozila možete da kupite i platite na više načina: gotovim novcem (ukoliko ne prelazi iznos od 15.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti),

platnim/kreditnim karticama (VISA, Maestro, Master, Dina) ili finansiranjem putem bankarskih kredita, odnosno lizinga (finansijski ili operativni lizing).

 

Grand Motors i mreža njegovih ovlašćenih partnera sarađuju sa nekoliko banaka i lizing kuća, koje možemo da preporučimo. Naravno, klijent može po sopstvenom izboru da sarađuje i finansira nabavku vozila preko bilo koje od finansijskih institucija registrovanih u Republici Srbiji.

 

Za više informacija o finansiranju, kliknite na naziv banke/lizing kuće u levom stupcu na ovoj strani.

Bookmark & Share