Polisa kolačića

www.Ford.rs

Koristimo Hotjar kako bismo bolje razumeli potrebe naših korisnika, optimizovali našu uslugu i celokupno iskustvo. Hotjar je tehnološka usluga koja nam pomaže da bolje razumemo iskustvo naših korisnika (npr. koliko vremena provode na određenim stranicama, koje linkove biraju da kliknu, šta korisnici vole, a šta ne, itd.) i te povratne informacije nam omogućavaju da održavamo i unapređujemo našu uslugu. Hotjar koristi kolačiće i druge tehnologije za prikupljanje podataka o ponašanju naših korisnika i njihovim uređajima (posebno IP adresu uređaja koju beleži i čuva isključivo u anonimnom obliku), zatim veličinu ekrana uređaja, tip uređaja (kroz jedinstveni identifikator uređaja), kao i informacije pretraživača, geografsku lokaciju (samo zemlju) i željeni jezik koji se koristi za prikazivanje naše veb stranice. Hotjar čuva ove informacije u pseudonimizovanom korisničkom profilu. Ni Hotjar ni mi nikada nećemo koristiti ove informacije da identifikujemo pojedinačne korisnike ili da ih upoređujemo sa daljim podacima o pojedinačnom korisniku. Za više detalja, pogledajte Hotjar-ovu politiku privatnosti.

 

Hotjar kolačić:

_hjIncludeInSample – Ovaj kolačić sesije je podešen da obavesti Hotjar da li je taj posetilac uključen u uzorak koji se koristi za generisanje tokova prodaje.