FORD SERVIS

Servis i popravke

Zakažite servis: https://ford.rs/zakazivanje-servisa

Mi u Fordu uvek težimo osiguranju kvalitetnog servisa i popravke vašeg vozila, na jednako kvalitetan način kao što smo ga napravili. Naše profesionalno obučeni tehničari će Vam pomoći da vaš Ford održite u savršenom stanju i sigurnim za vožnju, što će takođe zadržati njegovu prodajnu vrednost. Možete očekivati vrednost za uložena sredstva, profesionalnu uslugu i visoko kvalitetne delove.

Servis i održavanje

Prednosti ovlašćenih Ford servisa i održavanja Vašeg Forda u njima se prostiru dalje od servisnih intervala. Ovlašćeni Ford servisi poseduju savremene i dobro opremljene servisne radionice a osim toga u njima rade zaposleni koji raspolažu stručnim znanjima i veštinama potrebnim za brzu i kvalitetnu popravku Vašeg vozila. Pravilnim održavanjem u ovlašćenom servisu izbeći ćete nepotrebne troškove popravaka zbog pogrešnog korišćenja, nemara ili nepropisnog održavanja. Zbog toga biste trebali:

  • Dovesti Vaše vozilo do ovlašćenog Ford partnera za popravku čim primetite kvar. Ovim ćete smanjiti obim popravki na Vašem vozilu.
  • Vaše vozilo servisirati prema Ford-ovim preporukama. Napomena: Budete li duže vreme zanemarivali redovno održavanje i redovne servise, smanjiće se osigurana pokrivenost oštećenih delova.
  • Osigurati da se prilikom servisa koriste originalni Ford-ovi delovi i ulja ili delovi i ulja koji kvalitetom odgovaraju originalnim Ford-ovim delovima i uljima.
  • Voditi urednu i potpunu evidenciju održavanja u knjižici i sačuvati sve primljene račune kao dokaz da je vozilo redovno servisirano, u skladu sa Ford servisnim planom, koristeći odgovarajuće delove i ulja. To će vam pomoći u slučaju da želite ostvariti osigurano pravo koje uključuje delove na čiji je kvar moglo uticati neodgovarajuće ili neredovno održavanje.

Napomena: Posebno je važno sačuvati originalne račune kada servis ili popravke ne obavljate kod ovlašćenog Ford partnera. Trebaće Vam pri ostvarivanju prava iz osiguranja, kao dokaz da su poštovane preporuke Forda i da su korišćeni odgovarajući delovi i ulja. Da bi izbegli moguće nesporazume bitno je da svi takvi računi sadrže ime i adresu servisa koji je izvršio popravku i ime proizvođača i dobavljača korišćenih delova i ulja.

  • Karoseriju održavati redovnim čišćenjem prema Ford uputstvu.
  • Osigurati redovne provere karoserije kod ovlašćenog Ford partnera u skladu s preporukama u knjižici i beleženje rezultata pregleda u dnevniku.

Napomena: Ako se zanemari održavanje karoserije kako je gore navedeno, umanjiće se osiguranje na rđu.

Tokom razvoja Ford vozila, sprovode se sveobuhvatna ispitivanja kako bi se osiguralo zadovoljenje standarda za sve delove po pitanju sigurnosti, izdržljivosti i performansi.

Dok obavlja bilo koju popravku pokrivenu osiguranjem, ovlašćeni Ford partner dužan je ugraditi originalne Ford delove i tečnosti. Kako biste maksimalno iskoristili prednosti svog vozila, preporučuje se da za bilo koji servis ili popravak koristite originalne Ford delove i tečnosti. Na Vašem vozilu postoji određeni broj ključnih delova gde je to vrlo važno. Na primer, kada se prilikom servisiranja ili popravka menjaju kočione obloge, one treba da zadovolje stroge sigurnosne standarde, a da biste to postigli, ugrađeni delovi moraju biti originalni Ford delovi koji zadovoljavaju odgovarajuće Ford tehničke standarde i standarde kontrola kvaliteta.

Ako je u slučaju nužde ugrađen neki deo koji nije originalan Ford proizvod, obratite se što pre svom ovlašćenom Ford partneru.

Servisni intervali

Za vreme trajanja životnog veka Vašeg vozila važno je redovno izvoditi servise, u godišnjim razmacima ili nakon određenog broja pređenih kilometara (što često nastupi pre).

Tačan sadržaj svakog servisa razlikuje se od modela do modela i zavisi o starosti i pređenom broju kilometara vozila. Na Vaš zahtev ovlašćeni Ford partner će Vam dati kopiju rasporeda servisa, sa svim servisnim operacijama koje se odnose na Vaše vozilo. Pored toga liste se mogu naći na:

www.etis.ford.com/fordservice

Svoje primedbe i pohvale, kao i zahtev za informacijama o ostvarivanju svojih garancijskih prava možete poslati na:
primedbeipohvale@grandmotors.rs

Zakažite servis: https://ford.rs/zakazivanje-servisa