Dostupnost

Izjava o DOSTUPNOSTI


Ovde u Fordu razumemo važnost pružanja veb lokacije koja je dostupna svima. Zbog toga smo izvršili brojne procene pristupačnosti na ford.co.uk, u skladu sa smernicama za pristupačnost veb sadržaja koje je postavio Vorld Vide Veb Consortium (V3C).

Posvećeni smo procesu stalnog poboljšanja i stalno radimo na tome da obezbedimo da se naš sadržaj razvija u skladu sa prihvaćenim smernicama i standardima za pristupačnost i upotrebljivost. Ovo uključuje:

Pristup našoj veb stranici

Funkcije na našem sajtu (uključujući Build and Price, Dealer Locator i Shovroom) se ponašaju na odgovarajući način, tako da im se može pristupiti putem mobilnih, ručnih i desktop uređaja. 

Fontovi i veličina teksta

Tamo gde je bilo moguće i prikladno, koristili smo

  • Standardni sans-serif font na ford.co.uk i lako je čitljiv.
  • Živi tekst umesto grafike kako biste povećali kontrolu i smanjili vreme potrebno za preuzimanje stranica.

Promena podešavanja

Koristeći svoj veb pretraživač, možete da promenite veličinu teksta na ovoj veb lokaciji. Takođe možete da unesete druge korisne promene u pregledaču, kao i na računaru.

Slike i alternativni tekst

 Where possible and appropriate, images have an alternative text attribute for screen readers. This means that when an image is conveying important information, its content is displayed in an alternative text, one a screen reader can use. 

Kontakt informacije

Link za detalje o tome kako da nas kontaktirate za dalje informacije van mreže nalazi se u podnožju svake veb stranice.

Ova izjava o pristupačnosti je izdata u maju 2017.